De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
Slotopmerking


Wij spreken de hoop uit, dat de Overheid, onze politici, na ook kennisneming van deze website, inmiddels zovele decennia na het door de toen lt.kolonel Simon Spoor aangestuurde Plancius proces, welk proces door de fiscaal met nauwelijks enige juridische kennis werd gevoerd als het hoogste misdrijf in oorlogstijd, ALSNOG tot een postume rehabilitatie doet besluiten en tot een andere beoordeling komt dan de huidige demissionaire minister van Defensie en haar voorganger.

Deze bewindslieden beoordeelden de destijdse voorlopige invrijheidstelling van de 3 hoogstbekwame oorlogsvliegers als een reeds in zeer belangrijke mate te zijn tegemoet gekomen aan ons rehabilitatie verzoek.

Indien het bij de Overheid een 'stilzwijgen' blijft, dat dan de website zal bijdragen voor toekomstige onderzoekers, om een meer open en duidelijk beeld tet geven over hetgeen zich destijds daadwerkelijk afspeelde en de kwalijke rol daarin die de latere Legercommandant speelde in het toen nog Nederlands –Indië.'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.