De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
Logboek


Chronologisch overzicht van gebeurtenissen en correspondentie ter verkrijging van posthume rehabilitatie, startend vanaf de datum van kennismaking in 2009 tot de voorlopige afronding in september 2017.

 

April 2009

Kennismakingsgesprek tussen Ed Melis, Walter Roukens, mevrouw de Lyon – van IJzeren en Marc de Lyon.

07-12-2011

Rehabilitatie Request, persoonlijk ter hand gesteld op 'het Torentje'(Den Haag).

02-03-2012

i.v.m. met geen antwoord bericht, een 'reminder' ingestuurd.

27-04-2012

N.a.v. het uitblijven van een reactie, onder toezending van een kopie van het Rehabilitatie Request, een schriftelijk verzoek aan de fractievoorzitter van D66, drs. A. Pechtold, om interventie ( verzoek tot het stellen van een 'Kamervraag 'inzake de voortgang).

01-05-2012

De directe nabestaande van W.J. van Burck, mevr. E.M. van Ingen, heeft het Rehabilitatie Request ondersteund door het tekenen van een accoordverklaring inzake belangenbehartiging.

05-06-2012

Telefonische navraag bij secretariaat Algemene Zaken over het uitblijven van een reactie op het Request.

13-06-2012

Schriftelijke reactie van kolonel mr. Henrick Bos, waarin hij bevestigt dat de behandeling van ons verzoek ter hand is genomen. Abusievelijk had het de afgelopen maanden niet de behandeling gekregen die het toekwam. Hij verwacht binnen enkele weken het ministerie van Algemene Zaken zijn bevindingen te kunnen mededelen.

23-07-2012

Schriftelijke navraag over status bij kolonel mr. Henrick Bos.

24-07-2012

Kolonel mr. Henrick Bos antwoordt dat hij verwacht dat wij eind augustus antwoord zullen krijgen.

08-09-2012

Bij navraag over de status van het antwoord van het Request wordt ons op 8 september het volgende medegedeeld:

De onderzoek is voltooid en de brief is gereed. Vorige week is het ook op ambtelijk niveau door de andere departementen akkoord bevonden. Intussen is de minister ook weer terug dus ik verwacht deze week een handtekening.

26-10-2012

Demissionair Minister President Rutte laat bij monde van demissionair minister Hillen weten dat hij het Rehabilitatie Request afwijst. Brief met daarin de afwijzing.

07-12-2012

Schriftelijke aangetekende reactie van de initiatiefnemers aan de Minister President.

20-02-2013

Reactie van het ministerie van defensie op verzoek beschikbaar stellen documenten (in kader WOB), inclusief twee bijlagen: bijlage 1 en bijlage 2

07-06-2013

Hernieuwd verzoek aan minister Hennis-Plasschaert om beslissing voorganger te heroverwegen.

17-10-2013

Afwijzing van minister Hennis-Plasschaert op het hernieuwde verzoek.

10-10-2014

Brief aan Hoofdofficier van Justitie Militaire Zaken te Arnhem.

13-10-2014

Brief aan minister Hennis-Plasschaert op haar afwijzing.

20-10-2014

Brief aan de vaste kamercommissie voor defensie

07-11-2014

Kamervragen gesteld door Wassila Hachchi aan minister Hennis-Plasschaert

07-11-2014

Antwoorden op de kamervragen gesteld door Wassila Hachchi aan minister Hennis-Plasschaert

20-04-2015

Brief van het Comite Last Post Nederland aan minister Hennis-Plasschaert n.a.v. mondelinge beantwoording van vragen van Wassila Hachchi en Angelien Eijsink in het overleg van de vaste kamercommissie van Defensie op 11-3-2015.

28-09-2015

Afwijzende reactie van minister Hennis-Plasschaert n.a.v. het lezen van het boek 'De Colombo Tragedie'.

November 2015

Contact opgenomen met mevr. L. Zegveld over eventuele andere mogelijkheden rehabilitatie te verkrijgen. Een gang naar de Hoge Raad lijkt de enige weg.

Mei 2016

Marc de Lyon, Ed Melis en Walter Roukens moeten helaas constateren dat een gang naar de Hoge Raad geen optie is en nemen het besluit hun inspanningen ter verkrijging van posthume rehabilitatie af te ronden.

September 2017

De afronding heeft gestalte gekregen door de productie van een CD van de gehele website 'colombotragedie.nl'.
Deze CD is gestuurd aan diverse media-organisaties, nationale archieven alsook aan een aantal politieke personen zoals de demissionaire minister van Defensie en de minister-president.
Ook een aantal andere instanties en personen die op  een of andere wijze betrokken geweest zijn bij de strijd om rehabilitatie of waarbij informering gewenst was hebben een CD ontvangen.

De brief aan demissionair minister van Defensie wordt hierbij opgenomen evenals de standaard brieven aan media en archieven.
- brief aan demissionair minister van defensie Hennis-Plasschaert

- standaard aanbiedingsbrief aan media-organisaties
-
standaard aanbiedingsbrief aan archieven

 

 
'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.