De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
Research en lezing van Ed Melis


Op 16 november 2010 heeft dhr. Ed Melis een lezing in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek gehouden. De aankondiging van deze lezing vindt u hierna.

Zijn lezing is gebaseerd op door hem verrichtte research. Een overzicht daarvan vindt u verderop in dit artikel.

-----------------------Persbericht----------------------------

COMPLOT COLOMBO TRAGEDIE

Op dinsdag 16 november a.s. houdt Ed Melis in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945,  een lezing over 'Het complot dat tot de COLOMBO tragedie zou leiden'.
Ed Melis is voorzitter-initiatiefnemer Comité Last Post Nederland 1940-1945.
In het najaar van 1942 werden op een Nederlandse vliegbasis in Australië drie Nederlandse oorlogsvliegers in dienst van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, gearresteerd op verdenking van een poging tot sabotage, hulp aan de Japanners en desertie.
Op last van het Nederlandse Militaire Opperbevel in Melbourne werden zij overgebracht naar Colombo (het huidige Sri Lanka, voorheen Ceylon) waar zij door een speciaal ingestelde Zeekrijgsraad, aan boord van het gevorderde passagiersschip 'De Plancius' werden berecht.
Het enige doel hiervan was het stellen  van een voorbeeld om de discipline te herstellen in het toen werkloze Nederlands-Indische 18e Squadron in Australië.
De strafbaar geachte feiten waren voor de Fiscaal van de Zeekrijgsraad zo zwaarwegend, dat hij de doodstraf en levenslange gevangenisstraffen vorderde.

Het vonnis zou evenwel luiden:

Levenslang voor de 2e luitenant vlieger William Burck; een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar voor de beide sergeant vliegers Eric de Lyon en Henri Kelder, alsmede oneerval ontslag uit de militaire dienst en ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht.

Tijdens de jaren van detentie en ook daarvoor, werden de drie piloten van gevangenis naar gevangenis gevoerd en als ‘Staatsgevaarlijke geachte oorlogsmisdadigers’ vele keren cellulair  opgesloten. In de laat naoorlogse jaren werden de drie oud-oorlogsvliegers voorlopig in vrijheidgesteld onder toezicht van de Reclassering met bindende voorwaarden.

Opgeklopte borrelpraat en verraad  gevolgd door een ‘Van der Lubbe proces’ zou de levens van deze drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoesten.

Datum lezing: 16 november 2010 tijd: 16.00 uur
Locatie; Filmzaal Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.
Entree gratis, Reserveren noodzakelijk.

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Wylerbaan 4  -   6561 KR  Groesbeek
Telefoon 024-3974404

----Research verricht door Ed Melis---

Archieven

 • Nationaal Archief Den Haag, collectie 18e Sqn NEI
 • NIMH, Nederlands Instituut Militaire Historie Den Haag collecties O.G.Ward – 18de Sqn NEI
 • Het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
 • Rijksarchief Friesland, collectie W.J. Burck/E. de Lyon en H. Kelder
 • Public Record Office Londen
 • collectie ML KNIL Spitfire detachering  ETO

Correspondentie (e-mail)

 • F. van Wijnen
 • O.G. Ward
 • M. de Lyon
 • W.Roukens  
 • Prof. dr. mr. G.J. Knoops
 • mr. Hiddema
 • OVJ mr. J. Hellendoorn
 • mr. L. Zegveld

Persoonlijke gesprekken

o.a met:

 • STAF CLSK:
  de Kolonels F. van Wieren - drs. J.Reijling (inmiddels bd.)
  W.Lenders
 • lt. kol. N. Nommensen
 • Kolonels J. Reijling en F. van Wieren
 • Historici NHMI drs Winter – Kaufman
 • dr. J. Jansen
 • Brig.-generaal R. Boekholt (+)
 • Kolonel bd. C.A. Heshusius (+)       
 • Prof dr. H. Blom – mr. J. Hellendoorn
 • drs. F. Lardenoye
 • Lt.kol. KLU bd K. Merkelbach, voormalig 18de Squadron NEI (+)
 • ir. Ad Vrijburg (+)

Periodiek:

 • Checkpoint, maandblad voor Veteranen

Literatuur:

 • Tulpen voor Wilhemina (2005) – Agnes Dessing. Bert Bakker – Amsterdam   ISBN 90 351 26 40 8
 • Militaire Luchtvaart van het KNIL  1942 – 1945  OG. Ward 
 • De Colombo Tragedie (1991) - auteur J.C. Bijkerk. Van Wijnen – Franeker ISBN 90 5194 049 1
 • de Jong Koninkrijk der Nederlanden WW2 delen 9 en11 c SDU ( 1984)
 • Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaarddij tijdens WW2 KWL Bezemer
 • Generaal Spoor (2011) J. de Moor Boom -ISBN 978 908506 709 2
 • Failed to Return ( 2008) Ed Melis
 • Historical Edition volume 1 en 3. Grafische Producties bv. Valkenburg a/d Geul ISBN 90901810775 5 (3)
 • Oorlogsvlieger van Oranje (1980)  Bob v.d.Stok, 'spitfire piloot' Unieboek – ISBN 90 3283550 2
 • Het Koninklijk Nederlands Indische Leger 1830 – 1950 (1977) H.L.Zwitser – C.A Heshusius SDU  ISBN 90 12 017637
 • Foto(collecties)
 • Comite Last Post Nederland 1940-1945 (Failed to return historical edition 1 en 3)
 • Collectie OG Ward – E.Melis
 • Comite Ancol
 • Familie archief  M. de Lyon

Steunverlening research/adm.: ir. B. Smeets.

 'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.