De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
De locaties van de detenties

Chronologisch overzicht (locaties, gevangenissen waar de 3 oorlogsvliegers in de periode 10 november 1942 – 30 april 1950 werden gedetineerd (vanaf hun arrestatie op de vliegbasis 'Acherfield' (Canberra - Australië) tot de dag van hun voorwaardelijke invrijheidstelling uit de Bijzondere Strafgevangenis in Leeuwarden).

 

1. 10 november 1942 – mei 1943
Hoofdbureau van politie Queensbeyan (eerste verhoren door Majoor S. Spoor). Na overvliegen (14 nov. '42) naar Melbourne, ieder in aparte politiebureau's (Coburn, Bourse en Russell Street) voor nader verhoor onder arrest gehouden.
Na 'officieel in staat van beschuldiging' te zijn gesteld en in afwachting van transportering voor berechting op Colombo (Ceylon) volgde militair arrest (gevangenhouding) in de Pentridge gevangenis (officiële naam H.M. Prison Pentridge) in Coburg (voorstad van Melbourne).
De Pentridge gevangenis werd in 1850 in gebruik genomen en na 147 jaar in 1997 gesloten.
   


Pentridge Gevangenis in Melbourne


Detention Barracks van de Fremantle Prison (1939-1946, Australië). De ‘barracks’ zijn in het ‘tourist site seeing’ programma opgenomen en voor het publiek opgesteld.


De Lucknow gevangenis


Hr. Ms. Willem van der Zaan (1939)

2. Medio mei 1943.
Ankerspilkamer aan boord van Jacob van Heemskerk (tijdens vaart van Melbourne naar Fremantle). Na het afmeren in Fremantle overgebracht naar Perth, de Australian Detention Barracks.
3. Transport aan boord van Colombia i.v.m. berechting Zeekrijgsraad (Colombo).
4. Hulsdorf gevangenis – Colombo (Ceylon – Sri Lanka).
5. Militaire gevangenis in Madras.
6. Militaire gevangenis in Lucknow (Brits – Indië – Noord India).
7. 5 mei 1946 – 7 juni 1946
(speciaal gebouwde cellen) aan boord van Hr. Ms. Willem van der Zaan (i.v.m. transport naar Nederland (Rotterdam) via N.O.I. (Batavia)).
8. 7 juni 1946 – 21 juni 1946
Huis van Bewaring in Den Haag.
9. 21 juni 1946 – 30 april 1950
Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Totale periode van detentie: 7 jaar, 5 maanden en 18 dagen (onder strak regiem en vele keren cellulair.

Aanreiken van een vuurtje door bewaarder aan een gedetineerde.

          

 
De bijzondere strafgevangenis Leeuwarden in de jaren ’50 (vorige eeuw).

 


De Bijzondere Strafgevangenis in Leeuwarden had in de jaren direct na de oorlog een overbezetting van 1000 gevangenen. Oorspronkelijke capaciteit was 1600. Gevolg was een noodzakelijk op zalen in hangmatten slapen, die na het ochtendappel opgetrokken werden om meer verblijfruimte te hebben. Een dagelijks ritueel ‘strenge censuur van post’    

De BSL (Bijzondere Strafgevangfenis Leeuwarden) kende evenals de ' PENTRIDGE ' gevangenis in Melbourne ( Australie) een 'lange en beruchte historie' (1499 - 2011). Berucht vanwege de zware criminelen die onder een strak regiem vele jaren waren gehuisvest.
De laatste BSL gedetineerde werd op 19 juli 2007 in vrijheid gesteld en werden de poorten die 57 jaar geleden voor de 3 oud oorlogsvliegers eindelijk open gingen en hen bevrijdden van het stempel 'Staatsgevaarlijken', voorgoed gesloten.
Enkele jaren geleden werd de BSL ingericht als  een museum en is gratis toegankelijk.
Voor eventuele informatie: zie stichting Blokhuispoort - info@blokhuispoort.nl.


'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.