De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
Relevante documenten en correspondentie


Overzicht van relevante documenten en correspondentie die in ons bezit zijn met betrekking tot de Colombo Tragedie.

Op basis van onderzoek in archieven stelden wij vast dat de door ons getraceerde (copie) bescheiden in de 'Colombo zaak' v.w.b. belangrijke onderdelen in het gevoerde 'Plancius - proces' en de (vermeende) aanleiding daarvoor incompleet waren en 'originelen' ontbraken. Onder andere het rapportenboek van de Cdt NEI 1942, notities/rapporten (A.A.Scholte), (zgn. 'ambtsberichten' van Majoor S.H. Spoor) en diverse relevante en daarmee verbandhoudende bescheiden.

Mocht u documenten hebben die kunnen bijdragen aan deze site, neem dan s.v.p. contact met ons op. Stuur daartoe een email naar info@colombotragedie.nl

 

Jaar

Document

dagtekening

1940

Verklaring vliegervaring EHJ de lyon

 

1942

Vliegveldkrantjes waarin op schertsende toon de situatie op de vliegbasis werd beschreven.

 

1943

Ten laste legging

 

1943

Vonnis W. Burck

10-09-1943

1943

Vonnis H. Kelder

08-10-1943

1943

Vonnis E. de Lyon

24-09-1943

1943

Vonnis Sergeant telegrafist H.J. Burgers

22-10-1943

1945

Uittreksel van het dagboek pater Bruno

17-09-1943 tot
22-02-1943

1947

Brief JBM de Lyon aan P. Kerstens Document niet voorhanden

01-07-1947

1947

  • Brief baron Van Voort tot Voorst aan Eerste Kamer
  • Brief van P. kerstens aan de Lyon-06-08
    (twee brieven in 1 document)

04-08-1947 06-08-1947

1950

Memorandum E.H.J. de Lyon, waarin hij zijn relaas beschrijft van 1942-1950

 

1948

brief Bert aan Lettinga betreffende gratie burck

16-05-1948

1949

Verzoekscript JBM de Lyon aan HM de Koningin om  Gratieverzoek z.s.m. te behandelen

10-10-1949

1949

Briefje verstopt in hoofd van het Mariabeeldje dat E. de Lyon gebeeldhouwd had 

18-11-1949

 

Koninklijk Besluit E. de Lyon

Dit Koninklijk Besluit kon ondanks archiefonderzoeken nog niet worden gerechercheerd.

 

Koninklijk Besluit H. Kelder

Dit Koninklijk Besluit kon ondanks archiefonderzoeken nog niet worden gerechercheerd.

 

Koninklijk Besluit Burck

Dit Koninklijk Besluit kon ondanks archiefonderzoeken nog niet worden gerechercheerd.

 

uittreksel  van het Koninklijk Besluit

 

1951

Voorloopbriefje-coenen-dr-maan

01-02-1951

1951

Rehabilitatie-verzoek EHJ de Lyon

06-02-1951

1951

Steunbetuiging 18-squadron voor rehabilitatie EHJ de Lyon

13-02-1951

1951

Notitie Dr. Maan

21-02-1951

1951

Brief H. Kelder aan Dr. Maan

28-02-1951

1951

Brief H. Kelder aan ?

08-03-1951

1956

Parlementaire Enquete Commissie Militair Beleid 1940-1945.

Uit deel 8A en B: Militair Beleid - Verslag - Bijlagen

Uit deel 8CI+II: Militair Beleid - Verhoren

 

1959

Artikel in De Telegraaf  
Interview met H. Kelder en E. de Lyon

16-10-1959

1976

Brief Dr. Maan aan mevr de Lyon

12-12-1976

1982

Brief advocaat slagmaat aan mevr de Lyon

08-03-1982

1982

Brief advocaat van Velsen aan mevr de Lyon

12-08-1982

1985

De Militaire Luchtvaart van het KNIL
1942-1945. O.G.Ward.
Integrale overname van Hoofdstuk 7, dat handelt over het 18de squadron.
Hoofdstuk 7: Het 18 Squadron NEl van april tot en met december 1942

 

1987

Brief Bijkerk aan mevr de Lyon

13-01-1987

2010

Informatiedossier Colombo Tragedie door Ed Melis en Walter Roukens.
Het 'Rehabilitatie Request’ en de website 'www.colombotragedie.nl', alsmede de lezing over dit thema zijn gebaseerd op dit dossier, waarvan de informatie werd verkregen en ontleend aan persoonlijke gesprekken - research (archiefonderzoeken) en het met instemming van de uitgevers en (auteur(s) J.C.Bijkerk en de Lt.-Kol.- vlieger Klu bd. O.G. Ward verleende spontaan toestemming.tot gebruikmaking van hun oeuvres. De stichting PELITA - ’s Gravenhage, deed dat eveneens voor het uitwerken en digitaliseren van het concept 'handleiding-Informatie dossier'.

 

2011

Reactie Prof. dr. Poeze, recensie n.a.v. publicatie 'De Colombo Tragedie' van auteur J.C. Bijkerk.

 

2011

Pagina 177-122 uit de biografie van generaal Spoor: Triomf en tragiek van een legercommandant. 2011, tweede druk. J.A. de Moor. Uitgeverij Boom, Amsterdam. ISBN 9789461057914 (met toestemming van auteur en uitgever)

 

 


'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.