De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
Verantwoordelijke minister van Defensie ziet het onrecht, maar kan volgens haar geen rehabilitatie toepassen.


74 jaar na dato

nog steeds geen bereidheid
bij de verantwoordelijke bewindslieden

om onrecht recht te zetten

 

Alle pogingen rehabilitatie te verkrijgen
voor de wijlen drie oud-oorlogsvliegers van Oranje
destijds deel uitmakend van het voormalige
18de Squadron Netherlands Indies in Australie
geslachtofferd in een intrige
vinden geen gehoor.


Het Plancius Proces

Voormalig passagiersschip KPM de Plancius
waar het Proces tegen de drie oud-oorlogsvliegers plaatsvond.


Samenstellers

drs. Marc de Lyon, Maastricht
Ed Melis, Nijmegen
Walter Roukens, Voerendaal

 

©  Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers van deze website.

 'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.